Julesanger jeg er glad i!

Det kimer nå til julefest!   

Tekst: Martin Luther
Melodi: C. Balle

 

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høye gjest,
som steg til lave hytter ned
med nyttårsgaver, fryd og fred.

Å kom nå ned til Davids by,
hvor engler synger under sky;
å, gå dog med på marken ut,
hvor hyrder hører nytt fra Gud.

Kom Jesus, vær vår hyttegjest,
hold selv i oss din julefest!
Da skal ved David-harpens klang
deg takke høyt vår jubelsang!

Glade jul

Tekst: B.S. Ingemann
Melodi: Franz Gruber

Glade jul, hellige jul!
Engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradisgrønt;
hvor de ser hva for Gud er skjønt;
lønnlig iblant oss de går,
lønnlig i blant oss de går.

Julefryd, evig fryd
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er engler som hyrdene så
dengang Herren i krybben lå,
Evig er englenes sang.
Evig er englenes sang.

Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet iblant oss bor!
Engler synger om barnet så smukt,
Han har himmelriks dør opplukt,
Salig er englenes sang.
Salig er englenes sang.

Salig fred, himmelsk fred
toner julenatt her ned.
Engler bringer til store og små
bud om han som i krybben lå -
Fryd deg hver skjel han har frelst.
Fryd deg hver skjel han har frelst.


 

Deilig er jorden
mektig er Guds himmel
skjønn er sjelenes pilgrimsgang
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang

Tider skal komme
tider skal henrulle
Slekt skal følge slekters gang
aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelenes glade pilgrimssang
Englene sang den
først for markens hyrder
skjønt fra sjel til sjel det lød
Fred over jorden
menneske fryd deg
Oss er en evig Frelser født

B.S. Ingemann

Jeg er så glad hver julekveld
for da ble Jesus født
da lyste stjernen som en sol
og engler sang så søtt

Det lille barn i Betlehem
han var en konge stor
som kom fra himlens høye slott
ned til vår arme jord

Nå bor han i himmelrik
han er Guds egen Sønn
men husker alltid på de små
og hører deres bønn

Jeg er så glad hver julekveld
da synger vi hans pris
da åpner han for alle små
sitt søte paradis

Da tenner moder alle lys
så ingen krok er mørk
hun sier stjernen lyste så
i hele verdens ørk

Hun sier at den lyser enn
og slukkes aldri ut
og hvis den skinner på min vei
da kommer jeg til Gud

Hun sier at de engler små
de synger og i dag
Om fred og fryd på jorderik
og om Guds velbehag

Å, om jeg kunne synge så
da ble vist Jesus glad
ti jeg jo også ble Guds barn
engang i dåpens bad

Jeg holder av vår julekveld
og av den Herre Krist
og at han elsker meg igjen
det vet jeg ganske visst
 

Marie Wexelsen / P. Knudsen

 

 

      

 

Copyright 2008 © Torill`s Design